CVVM: volební model, od posledních voleb 2013

Link:

Median: volební model, od posledních voleb 2013

Link:

CVVM: deklarovaná účast ve volbách

Link:

CVVM: volební preference, od posledních voleb

Link:

CVVM: volební model od roku 2002

Link:

Popis:

Widgety

Snadné interaktivní vkládání grafů na jiné stránky (ve vývoji)

Grafy předvolebních preferencí, modelů, apod. (ve vývoji)

Sparklines (plánované)

Ukazatele aktuálního pohybu (plánované)

Čárové grafy:
  • Intervaly spolehlivosti (reálná a statistická chyba)
  • Výběr tvůrce průzkumů, model vs. preference, atd.
  • Export do png a svg
  • Tooltipy a legendy
  • Vyhlazené křivky
  • Změny časových intervalů
  • Grid lines

Další dobroty

Pravidelná aktualizace dat

API s dokumentací

Alerty (Twitter, email) (plánované)

Download dat v tabulce (plánované)